__________

รูปภาพกิจกรรม
-ใหม่ งานอาจาริยบูชา ที่วัดหนองป่าพง 14-18 มกราคม 2559 (คลิก)
-รูปมุทิตาสักการะ ปี2556 วันที่ 25 สิงหาคม 2556 และวันเตรียมงาน(คลิก)
-รูปมุทิตาสักการะ ปี2556 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2556(คลิก)
-รูปทำวัตรฯลพ.เขียว&ลพ.โสภณ(เจ้าคณะอำเภอ) 28 สิงหาคม 2556(คลิก)ท่านสามารถชมรูปภาพกิจกรรมของวัดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของวัด

หน้าแรก : ประวัติวัด : สิ่งก่อสร้างภายในวัด : วัตรปฏิบัติ : รูปภาพกิจกรรม : ติดต่อ/แผนที่
Contens: Watpapitaktham,2013 | Last update: 20 Jan 2013