__________

ติดต่อ/แผนที่

ตั้งอยู่ที่บ้านถาวรพัฒนา หมู่ที่ 15 ถนนพิมาย-หินดาด ก.ม.ที่ 8 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ครูบาอ้อย เบอร์โทรศัพท์ 0807551146 หรือติดต่อได้ที่ Facebook วัดป่าพิทักษ์ธรรม

หน้าแรก : ประวัติวัด : สิ่งก่อสร้างภายในวัด : วัตรปฏิบัติ : รูปภาพกิจกรรม : ติดต่อ/แผนที่
Contens: Watpapitaktham,2013 | Last update: 20 Jan 2013