__________

งานอาจาริยบูชา ที่วัดหนองป่าพง 14-18 ม.ค 2559

ท่านสามารถชมรูปภาพกิจกรรมของวัดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของวัด

หน้าแรก : ประวัติวัด : สิ่งก่อสร้างภายในวัด : วัตรปฏิบัติ : รูปภาพกิจกรรม : ติดต่อ/แผนที่
Contens: Watpapitaktham,2013 | Last update: 20 Jan 2013