__________

รวมเสียงธรรมเทศนา มงคลชีวิต 38 ประการ
หน้า 1,2


ตอน มงคลที่1 ไม่คบคนพาล(ดาวน์โหลด)

ตอน มงคลที่2 คบบัณฑิต(ดาวน์โหลด)

ตอน มงคลที่3 บูชาบุคคลที่ควรบูชา(ดาวน์โหลด)

ตอน มงคลที่4 อยู่ในถิ่นเหมาะสม(ดาวน์โหลด)

ตอน มงคลที่5 มีบุญวาสนามาก่อน(ดาวน์โหลด)

ตอน มงคลที่6 ตั้งตนชอบ(ดาวน์โหลด)

ตอน มงคลที่7 เป็นพหูสูต(ดาวน์โหลด)

ตอน มงคลที่8 มีศิลปะ(ดาวน์โหลด)

ตอน มงคลที่9 มีวินัย(ดาวน์โหลด)

ตอน มงคลที่10 วาจาสุภาษิต(ดาวน์โหลด)

ตอน มงคลที่11 บำรุงบิดามารดา(ดาวน์โหลด)

ตอน มงคลที่12 เลี้ยงดูบุตร(ดาวน์โหลด)

ตอน มงคลที่13 สงเคราะห์ภรรยา-สามี(ดาวน์โหลด)

ตอน มงคลที่14 ทำงานไม่คั่งค้าง(ดาวน์โหลด)

ตอน มงคลที่15 บำเพ็ญทาน(ดาวน์โหลด)

ตอน มงคลที่16 ประพฤติธรรม(ดาวน์โหลด)

ตอน มงคลที่17 สงเคราะห์ญาติ(ดาวน์โหลด)

ตอน มงคลที่18 ทำงานไม่มีโทษ(ดาวน์โหลด)

ตอน มงคลที่19 งดเว้นจากบาป(ดาวน์โหลด)

ตอน มงคลที่20 สำรวมจากการดื่มเมา(ดาวน์โหลด)

หน้า 1,2

ท่านสามารถชมรูปภาพกิจกรรมของวัดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของวัด

หน้าแรก : ประวัติวัด : สิ่งก่อสร้างภายในวัด : วัตรปฏิบัติ : รูปภาพกิจกรรม : ติดต่อ/แผนที่
Contens: Watpapitaktham,2013 | Last update: 20 Jan 2013